martes, 31 de enero de 2017

ALUMNAT

A l' aula UEECO (Unitat Educativa Específica en un Centre  Ordinari), actualment som 6 alumnes. El  nombre d'alumnes pot arribar a 7.

El tipus d'alumnat és divers i amb unes necessitats molt concretes; des de dificultats d'aprenentage  severes,  ceguesa, dèficit auditiu amb implant cloquear , transtorns de conducta (TDAH), espectre autista, síndrome Down,TGD, i altres...

No hay comentarios:

Publicar un comentario