PROJECTES

PROJECTES DE MEDI SOCIAL

L'Objectiu principal a l'hora de realitzar els projectes és apropar la realitat de la vida diària a l'entorn dels alumnes.
Els aprenentatges són molt funcionals i ajuden a que els alumnes coneguin els serveis que hi ha a la nostra comunitat.

Treballam amb les noves tecnologies i aprofundim en:

>la recerca d'informació on-line
>saber contrastar la informació
>utilització de programes open-office i altres per a presentacions
>conèixer les diferents institucions i serveis que trobam en el nostre municipi: Ajuntament, Correus, Biblioteca Municipal, Hospital, Escoles...
>Vocabulary molt bàsic en anglès, castellà i català presentants en diferents blocs: la ciutat, les professions, la casa...

Les tasques estan adaptades a cada un dels nivells. Tots treballen partint del mateix tema amb una flexibilitat dels aprenentatges depenent de les necessitats.LA FLORA DE LES ILLES BALEARS

Aquest curs hem treballat la flora de las Illes Balears.

Hem recollit la informació i hem fet un quadernet. Cada un ha decorat la tapa 
com ha volgut.

Aquí els presentam:


No hay comentarios:

Publicar un comentario