TALLER DE RECICLATGE

L'objectiu del Taller de Reciclatge és adquirir el coneixement dels diferents materials que trobam en el nostre voltant i dels quals podem aprofitar, reciclar, reutilitzar.

Reflexionarem sobre les possibilitats didàctiques de sostenibilitat, respecte pel medi ambient, interculturalitat...

A través de la reutilització dels nostres propis materials de rebuig, afavorirem el respecte pel medi ambient.

És molt important i treballarem:

>el treball en equip
>les habilitats manipulatives
>les habilitats socials
>la creativitat
>la flexibilitat en les tasques

Els materials emprats: feltre, cartolines, paper d'empaperar parets, cola, tisores, enquadernadora...

No hay comentarios:

Publicar un comentario