ÀMBITS DE TREBALL

Es treballen tres àmbits, des dels quals s'inclouen les diferents assignatures on els alumnes poden compartir l'aula ordinària amb els altres companys del grup de referència.

1r ESO
-Música (1h)
-Educació Física (3h)
-Història de les religions (1h)

3r i 4t ESO
-Educació Física (2h)
-Tecnologia (2h)
-Història de les religions (1h)  • Àmbits que es treballen a l'aula:

1.COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
Inclou les assignatures de: Llengua Catalana, Castellana, Musicoteràpia, Filosofam, Taller Plàstica (Emocions),Història de les religions.

2.MEDI FÍSIC I SOCIAL
Inclou les assignatures de: Matemàtiques, Projectes, Educació Física, Tècniques de Laboratori Hort i Jardí. 

3.IDENTITAT I AUTONOMIA PERSONAL
Inclou les assignatures de: Autonomia personal en la vida diària, Integració social i comunitària (TAVA); Taller de Reciclatge, Taller de Bijuteria, Taller de Costura, Higiene i salut.


  • Recursos personals que intervenen:


PT tutora, i 2 PT més del Departament d'Orientació,  AL, ATE, Professor del Departament de Plàstica, Departament Educació Física, Professor del Departament de Música, Departament de Filosofia, Departament de Tecnologia, Professor del Departament de Biologia.

El treball és conjunt, coordinat i lluitant sempre per fer possible una inclusió real dels alumnes en el centre. Aquest és el nostre objectiu!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario